Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK güvencesini özel hastanelerde kullanmak isteyen sigortalıların fark ücretini karşılayan poliçedir.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Vakıf Emeklilik' in anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alması sırasında oluşabilecek ilave ücretler Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Vakıf Emeklilik Sağlık Sigortası Özel Şartları kapsamında teminat altına alınmıştır.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Vakıf Emeklilik'in anlaşmalı olduğu (sırasıyla SGK anlaşmalı Kurumda, SGK anlaşmalı Branşta ve SGK anlaşmalı Hekimde) kurumlarda geçerli olan limitsiz yatarak tedavi teminatı ve yılda 10 defalık hak içeren Ayakta Tedavi teminatı içerir. Ayakta tedavi adet kullanımı Gruplarda farklılık arz etmektedir.

Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere Kara Ambulansı hizmeti de sunulmaktadır.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki genel sağlık sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler faydalanabilir.

Vakıf Emeklilik tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe 60 yaşından küçük kişileri teminat altına alır. Son sigortalanma yaş sınırı yoktur.

18 yaşından küçük çocuklar aile poliçesinde veya tek çocuk olarak sigorta teminatına dahil edilebilirler. 0-5 yaş aralığındaki çocuklar sadece Yatarak Tedavi planı alarak tek başına sigortalanabilir. Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi planı alamaz. 15 günden büyük ve 5 yaşından küçük çocuklar en az bir ebeveynle birlikte sigortalanırsa Ebeveynin almış olduğu aynı planı alabilirler.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Her şey kapsam dahilinde mi?

Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık harcaması poliçe kapsamı dışındadır.

Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Vakıf Emeklilik Sağlık Sigortası Özel Şartlarında belirtilen durumlar poliçe kapsamı dışındadır.

SGK tarafından sağlanan genel sağlık sigortasının aktif olmadığı durumda oluşan sağlık giderleri kapsam dışıdır.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Yenileme Garantisi Var mıdır?

Sigortaya en geç 55 yaşında dahil olan sigortalımızın, 3 yıl kesintisiz sigortalılık süresi sonrası yapılacak Risk değerlendirme sonucu yenileme garantisi verilebilmektedir.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Bekleme Süresi Var mıdır?

Yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 30 gün süre ile kapsam dışındadır.

Ayakta Tedavi için bekleme süresi bulunmamaktadır.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aile poliçesine indirim yapılıyor mu?

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aile Poliçesinde %10 aile indirimi yapılmaktadır.

Poliçe Süresi Nedir?

Poliçenin geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl olup poliçe başlangıç tarihinde saat 12.00'de kullanıma açılır, yine poliçe bitiş tarihinde saat 12.00'de kullanıma kapatılır.

Tedavi Faturamı kendim ödeyip Vakıf Emeklilik' e gönderirsem bana geri ödeme yapar mısınız? Anlaşmasız kurumlarda geçerli midir?

Hayır, geri ödeme işlemi Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında yapılamamaktadır. Poliçe teminatları sadece anlaşmalı kurumlarda geçerlidir.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmasız kurumlarda geçerli değildir (durum acil olsa dahi).

İlaç faturaları ödeniyor mu?

Hayır. Bu poliçe kapsamında ilaç teminatı olmadığı için ilaçlarınızı SGK üzerinden temin edebilirsiniz.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı Var mıdır?

Doğum teminatı bulunmamaktadır.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Diş, Göz Teminatı Var mıdır?

Diş ve Göz teminatı bulunmamaktadır.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Ayakta tedavi teminatı Adeti Nedir?

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçenizi yaptırdıktan sonra bir yıl boyunca toplam 10 muayene hakkınız mevcuttur. Gruplarda muayene hakkı değişiklik arz etmektedir. Dikkat edilmesi gereken konu; muayeneden sonra kontrol için randevu almış iseniz, kontrol süresi (10 gün) dolmadan kontrole gitmeniz gerekir. Kontrol muayenesi haktan düşmemektedir. Kontrol süresini kaçırırsanız tekrar muayene kaydı açılır ve hakkınızdan düşülür.

Adet tanımı; Doktor muayene ile başlayan ve aynı muayeneye için doktor tarafından talep edilen tetkikleri kapsamaktadır.

Vakıf Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Yapılan Muayene Sonucunda doktor farklı bir branş hekimine daha yönlendirirse ikinci işlem olarak değerlendirilir mi?

Evet, muayeneniz sonrasında doktorunuzun farklı bir branş doktoruna yönlendirmesi durumunda ikinci işlem olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

Poliçe İle ilgili Vergi İndiriminden yararlanabiliyor muyum?

Evet, prim ödemeleriniz karşılığında makbuz alabiliyor ve bu makbuzla birlikte gelir vergisi indiriminden yararlanabiliyorsunuz.

Sağlığınız Bizim İçin Önemli!