İş Sürekliliği Politikası

Şirketimiz için iyi bir hizmet sunmak kadar o hizmetin sürekliliğini sağlamak da önemlidir. Olağanüstü koşullar oluştuğunda bile kesintisiz hizmet sunabilmek için dünya standardını yakalamaya çalışıyoruz.  Şirket müşterilerine ve paydaşlarına mümkün olan en yüksek değeri sağlayabilmek için tüm iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının sürekliliğinin sağlanmasına azami önemi vermektedir. Tüm çalışanlar olarak iş sürekliliğimizin sağlanmasında etkin rol alıyoruz. Bunu hayata geçirebilmek için hedef ve yöntemlerimiz;

 • Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz.
 • İnsan hayatı ve sağlığı birinci önceliktedir.
 • İş sürekliliği kapasitemizi, uluslararası standartlara uygun olarak sürekli iyileştiriyoruz.
 • Bireysel Emeklilik, Otomatik Katılım, Hayat Sigortası, Ferdi kaza ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmetlerimizin sürekliliğini müşteri beklentileri ve yasal yükümlülüklerimizi dikkate alarak sağlıyoruz.
 • Yasal şartlara uyumluluk tüm iş süreçlerinde esas alınır.
 • Bireysel Emeklilik, Otomatik Katılım, Hayat Sigortası, Ferdi kaza ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.
 • Müşteri beklentilerini, kurum politikalarını ve yasal yükümlülükleri dikkate alarak iş sürekliliği planlarımızı hazırlıyoruz. Planlarımızın acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak üzere düzenli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz.
 • İş sürekliliği kapasitemizi, uluslararası ISO 22301:2012 standardına uygun olarak sürekli iyileştiriyoruz.
 • Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olması hedeflenmektedir. Entegre ve dinamik iş stratejisi bilgi varlıklarının güvenliğini ve ürün/hizmetlerinin sürekliliğini sağlamayı gerekli kılmaktadır.
 • Müşterilere ve paydaşlara sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreç ve faaliyetleri etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürmeye yüksek önem vermekteyiz.
 • Müşteri ve paydaşlarımıza değer sağlayan süreçlerin sürekliliğini tehdit edebilecek risklere karşı tedbir almayı ilke ediniyoruz.
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz.
Sağlığınız Bizim İçin Önemli!