Hayat Sigortası Tazminat Talebinde İstenecek Belgeler

Hayat Sigortası Tazminat Talebinde İstenecek Belgeler

Vefat Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler

Vefat Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler.

Tazminatın Değerlendirilmesi sonucu Ödeme Yapılabilmesi için Gerekli Belgeler

Tazminatın ödenmesine karar verilen dosyalarda üzerinde dain-i mürtehin olan poliçeler için öncelikle ilgili şubenin kredi riski ödenecektir.

Tazminattan arta kalan tutar olması veya poliçede dain-i mürtehin olmaması halinde ilgili bakiyenin kanuni varislere / lehtarlara ödenebilmesi için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.

 
  • Veraset İlamı (Mahkemeden veya Noter' den alınabilir)
  • Vergi Dairesinden Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. adına alınmış, asıl ve mühürlü Veraset ve İntikal Vergisi ilişiksizlik yazısı (Bağlı Bulunulan Vergi Dairesinden alınabilir)
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İlgili Nüfus Müdürlüğünden alınabilir)
  • Varislere ait güncel telefon , e-posta ve adres bilgileri
  • Varislerin kendilerine ait IBAN numaraları ( vadeli , döviz hesabı ve yurt dışı hesaplarına ait IBAN numarası olmamalıdır) 
Tehlikeli Hastalıklar Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler

Tehlikeli Hastalıklar Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler.

Tazminatın Değerlendirilmesi Sonucu Ödeme Yapılabilmesi için Gerekli Belgeler

Tazminat tutarının sigortalıya ödenebilmesi için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.

  • Sigortalıya ait güncel güncel telefon , e-posta ve adres bilgileri
  • Sigortalıya ait IBAN numarası ( vadeli , döviz hesabı ve yurt dışı hesaplarına ait IBAN numarası olmamalıdır) 
Kaza veya Hastalık sonucu Maluliyet Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler

Kaza veya Hastalık sonucu Maluliyet Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler.

Tazminatın Değerlendirilmesi Sonucu Ödeme Yapılabilmesi için Gerekli Belgeler

Tazminat tutarının sigortalıya ödenebilmesi için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.

  • Sigortalıya ait güncel güncel telefon , e-posta ve adres bilgileri
  • Sigortalıya ait IBAN numarası ( vadeli ,döviz hesabı ve yurt dışı hesaplarına ait IBAN numarası olmamalıdır.)
Sağlığınız Bizim İçin Önemli!