Hayat Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Hayat Sigortası nedir?

Hayat sigortası, kişinin tasarruflarının bir kısmını prim olarak değerlendirilerek hayatında meydana gelebilecek ölüm, kaza sonucu ölüm, hastalık sonucu ölüm, kaza sonucu maluliyet vb. olaylarda ailesine destek sağlamaktır.

Teminatları nelerdir?

Hayat sigortası, vefat ve maluliyet teminatlarından oluşur.

Teminat ekleme veya çıkarma opsiyonu bulunmakta mıdır?

Hayat sigortası yaptırdıktan sonra teminat ekleme veya çıkarma opsiyonu bulunmamaktadır, hayat sigortası yaptırılırken ek teminat seçebilir; kaza/hastalık sonucu maluliyet, kaza/hastalık sonucu tedavi masrafları, tehlikeli hastalıklar gibi ek teminatlar da seçebilir.

Vergi avantajı var mıdır?

Hayat sigortalarında ödenen primler sayesinde vergi indirimi sağlanmakta ve ödenen primin gerçek maliyeti düşmektedir. Gelir vergisi matrahından indirilebilecek tutar: Ücretliler için, primin ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'i; Yıllık beyanname vermekle mükellef olanlar için beyan ettikleri gelirin %15'i, Birikim Priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si, oranlarında vergi indirimi elde edilebilir. Bu indirim asgari brüt ücretin yıllık tutarı ile sınırlanmıştır.

Sağlığınız Bizim İçin Önemli!