Ferdi Kaza Sigortası Tazminat Talebi Gerekli Belgeler

Kaza Sonucu Vefat Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler

Kaza Sonucu Vefat Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler.

Tazminatın Değerlendirilmesi sonucu Ödeme Yapılabilmesi için Gerekli Belgeler

Tazminatın ödenmesine karar verilen dosyalarda üzerinde dain-i mürtehin olan poliçeler için öncelikle ilgili şubenin kredi riski ödenecektir.

Tazminattan arta kalan tutar olması veya poliçede dain-i mürtehin olmaması halinde ilgili bakiyenin kanuni varislere / lehtarlara ödenebilmesi için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.

  • Veraset İlamı (Mahkemeden veya Noter’ den alınabilir)
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İlgili Nüfus Müdürlüğünden alınabilir)
  • Varislere ait güncel telefon , e-posta ve adres bilgileri
  • Varislerin kendilerine ait IBAN numaraları ( vadeli , döviz hesabı ve yurt dışı hesaplarına ait IBAN numarası olmamalıdır.)
 
Kaza Sonucu Maluliyet Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler

Kaza Sonucu Maluliyet Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler.

Tazminatın Değerlendirilmesi sonucu Ödeme Yapılabilmesi için Gerekli Belgeler

Tazminat tutarının sigortalıya ödenebilmesi için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.

  • Sigortalıya ait güncel güncel telefon , e-posta ve adres bilgileri
  • Sigortalıya ait IBAN numarası ( vadeli , döviz hesabı ve yurt dışı hesaplarına ait IBAN numarası olmamalıdır.)
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler.

Tazminatın Değerlendirilmesi sonucu Ödeme Yapılabilmesi için Gerekli Belgeler

Tazminat tutarının sigortalıya ödenebilmesi için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.

  • Sigortalıya ait güncel güncel telefon , e-posta ve adres bilgileri
  • Sigortalıya ait IBAN numarası ( vadeli ,döviz hesabı ve yurt dışı hesaplarına ait IBAN numarası olmamalıdır.)
İşsizlik Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler

İşsizlik Durumunda Tazminatın Değerlendirilebilmesi için Gerekli Belgeler.

Tazminatın Değerlendirilmesi sonucu Ödeme Yapılabilmesi için Gerekli Belgeler

Tazminat tutarının sigortalıya ödenebilmesi için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.

  • Sigortalıya ait güncel güncel telefon , e-posta ve adres bilgileri
  • Sigortalıya ait IBAN numarası ( vadeli ,döviz hesabı ve yurt dışı hesaplarına ait IBAN numarası olmamalıdır.)
Sağlığınız Bizim İçin Önemli!