Bireysel Emeklilik Yeni Düzenlemeler

Yeni Düzenlemeler Nelerdir?

BES'te Yeni Düzenlemeler 01.01.2016

Vakıf Emeklilik BES yeni dönem avantajlarıyla, emeklilik hayalleriniz için ihtiyacınız olan birikimi oluşturmak için yanınızda.

1 Ocak 2016'dan itibaren Vakıf Emeklilik katılımcıları için çok daha avantajlı bir dönem başlıyor.

Yeni dönemde katılımcıların hayatına girecek değişiklikler, hayal edilen emeklilik dönemi için ihtiyaç duyulan birikime daha kolay ve daha hızlı ulaşma olanağı sunuyor.

25.05.2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazet' de yayımlanan ve 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte ("Yönetmelik") yer alan Yeni Düzenlemeler kapsamında BES'te Yeni Dönem Avantajları;

1. BES'te Kesintilere Üst Sınır Getirilmiştir.

01.01.2016 Tarihinden önce sisteme Giren Katılımcılarımız için Planlarınızda Tanımlı olması halinde Sözleşme başlangıcınızdan emekli olacağınız tarihe kadar alınan Yönetim gider kesintisi, Giriş aidatı kesintisi ve Ara Verme Kesintisi yalnızca sözleşmenizin ilk beş yılında alınabilecek.

 • 01.01.2016 tarihi itibarıyla 5 yılını doldurmayan sözleşmeler için, kalan yıllarda bu kesintiler ilgili yılın ilk altı ayında geçerli olan aylık bürüt asgari ücretin %8,5'ini aşamayacak şekilde tahsil edilebilecek. (2018 yılı için bu tutar 172 TL'dir.)
 • Yönetim Gider kesintisi, Giriş Aidatı ve Ara Verme Kesintisi toplamı sınırlandı.
 • Yönetim Gider Kesintisi, Giriş Aidatı ve Ara Verme kesintisi 5 yıl süreyle tahsil edilebilecek. Sözleşmenizin 6.Yılından itibaren bu kesintiler uygulanmayacak.
 • Bir yıl içinde kesilebilecek Yönetim Gider Kesintisi, Giriş Aidatı ve Ara verme Kesintisi toplamı ilgili yılın ilk altı ayında geçerli olan aylık bürüt asgari ücretin %8,5'ini aşamayacak (2018 yılı için bu tutar 172 TL'dir.)
 • Mevcut sözleşmenizden 01.01.2016'dan önce 5 yıllık toplam kesinti tutarı kadar kesinti yapılmışsa 01.01.2016'dan itibaren herhangi bir kesinti uygulanmayacak.

01.01.2016 Tarihinden sonra sisteme Giren Katılımcılarımız için Yönetim gider kesintisi, Giriş aidatı kesintisi ve Ara Verme Kesintisine getirilen üst sınır sayesinde artık bu tutarlar her yıl en fazla ilgili yılın ilk altı ayında geçerli olan aylık bürüt asgari ücretin %8,5'ini aşamayacak. (2018 yılı için bu tutar 172 TL'dir.)

 • Yönetim Gider kesintisi, Giriş Aidatı ve Ara Verme Kesintilerinin toplamı sınırlandı.
 • Yönetim Gider Kesintisi, Giriş Aidatı ve Ara Verme kesintisi 5 yıl süreyle tahsil edilebilecek. Sözleşmenizin 6.Yılından itibaren bu kesintiler uygulanmayacak.
 • Bir yıl içinde kesilebilecek Yönetim Gider Kesintisi, Giriş Aidatı ve Ara verme Kesintisi toplamı ilgili yılın ilk altı ayında geçerli olan aylık bürüt asgari ücretin %8,5'ini aşamayacak (2018 yılı için bu tutar 172 TL'dir.)

Her yıl için, ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı esas alınır.

Sözleşmede geçirilen süre hesabında, sözleşme bilgilerine ilişkin transfer verilerine göre ilk sözleşmenin sisteme giriş tarihinden itibaren ilgili sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.

Yönetmeliğin ekinde (Ek-3)* açıklanan kesintilere ilişkin yıllık limitler her yıl için emeklilik sözleşmesinde yer alan tutarları belirtir.

Yönetmeliğin ekinde (Ek-3)* yer alan tabloda belirtilen, yönetim gider kesintisi ile giriş aidatı toplam tutarının üst sınırına yönelik kontrol, her sözleşme yılı sonunda ve ayrıca sözleşmenin sonlandırılması durumunda (başka bir şirkete aktarım veya emeklilik gelir planına geçiş dahil) ; yapılır.

Sözleşme YılıKesintilere İlişkin Üst Sınırlar
0-5 yıl içinönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatının toplam tutarı için; Her Yıl için Aylık Brüt Asgari Ücretin %8,5'ine Karşılık Gelen Maktu Tutar (a)
6. yıl ve sonrası içinToplam kesinti tutarı için; Sözleşme Kapsamında Devlet Katkısı Hesabında Bulunan Tutarın Belli Bir Oranına Karşılık Gelen Tutar (b)

(Ek-3)* Belgesi

2. BES'te Yeni Yönetmelik Değişikliği ile Birlikte Düzenli Ödeme, Vakıf Emeklilik Katılımcılarımız İçin Çok Önemli Bir Duruma gelmiş ve Sözleşmenizde Yer Alan Devlet Katkısı Tutarı ile İlişkilendirilen Kesintilere Yönelik Üst Sınır Getirilmiştir.

29.05.2012 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sisteminde olup 29.06.2012 tarihinden itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için Devlet Katkısı ödenmeyecektir.

 • Düzensiz Ödeme: Bireysel Emeklilik Sözleşmenizde vadesi 01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerinize ilişkin olarak belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin ödeme tarihini takip eden üç ay içinde yapılmaması durumunda Sözleşmenizde Düzensiz Ödeme yapıldığı kabul edilir ve sonlanma anında Devlet Katkısı Kontrolü* yapılmaz.
  Düzensiz ödeme kapsamına giren sözleşmeler için katılımcılara, düzensiz ödeme statüsünün başladığı tarihi müteakip beş iş günü içerisinde bilgi verilir. Bu bilgilendirme, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine, faksına veya tanımlı cep telefonuna kısa mesaj yoluyla yapılır.
  Düzensiz ödeme durumundan kurtulmak için yapmanız gereken ödenmemiş vadelerin tümünün katkı payı tutarlarını yatırmanızdır. İlgili ayların katkı paylarının ödemesi yapıldıktan sonra sözleşmeniz düzenli ödeme statüsüne alınır.
 • Devlet Katkısı Kontrolü: Sözleşmenizin sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı; 01.01.2021 tarihi itibarıyla sözleşmenizin 6.yılından itibaren tüm sonlanmalarda, devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden 6.yıl %60 ile başlayıp her yıl 10 baz puan artarak 10.yıl ve sonrası %100 oranı kullanılarak hesaplanacak tutarı* geçemeyecektir.
Sözleşme YılıKontrolde Kullanılacak Oran*
6%60
7%70
8%80
9%90
10+%100

Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile bu Yönetmelik çerçevesinde düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için bu kontrol uygulanmaz.

Bu kontrolde, ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak aylık bürüt asgari ücret tutarı esas alınır.

Azami kesinti tutarlarının hesaplanmasında sözleşmenizin şirkette bulunduğu yıl esas alınır.

Yönetmeliğin ekinde (Ek-3) yer alan tabloda belirtilen, sözleşmede yer alan devlet katkısı tutarı ile ilişkilendirilen, kesintilere yönelik üst sınır kontrolü ise yalnızca sözleşmenin sonlandırılması durumunda yapılır.

3. BES'te Toplam Fon İşletim Gider Kesintilerinin İadesi

Bireysel Emeklilik Sözleşmesinde 6 yıldan fazla kalan ve düzenli ödeme yapan katılımcılarımız Fon iadeleri ile ödüllendirilmektedir. Sözleşmenizde yer alan her bir fonun toplam fon büyüklüğü üzerinden günlük olarak hesaplanan Toplam Kesinti tutarı siz BES'te kaldığınız sürece alınmaktadır. 01.01.2016 tarihi itibarıyla Fon işletim gideri kesintilerinin belli bir oranı 5.yıldan sonra iade edilebilecek, iadeler 01.01.2021 tarihinde başlayacak bu iadeler sistemde kaldığı her yıl için artarak devam edecek. İade tutarları, iadenin uygulanacağı yılda yapılan kesintiler üzerinden gerçekleşecek.

 • 01.01.2021 tarihinden itibaren BES'te 6. Yılını dolduran sözleşmeler için % 2,5 ile başlayan ve her yıl %2,5 puan artacak şekilde Fon Toplam Gider kesintisi iadesi uygulanacak.*
 • Sözleşme kalma süresi uzadıkça sözleşmenizdeki Fon Toplam Gider Kesinti İade oranı da artarak sözleşmenizin 15.yılından sonra Bu iade oranı %25 olarak sabit kalacaktır.
 • Fon Toplam Gider kesinti iadelerinde 01.01.2013 tarihi başlangıç olarak alınacaktır. Yani sözleşmeniz 01.01.2013 veya öncesinde düzenlenmiş ise 01.01.1021 yılında 8. Yılını doldurmuş olacak ve %7,5 Fon Toplam Gider Kesinti İade hakkına sahip olacaktır.
 • İade, şirket tarafından her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılır.
 • Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikim tutarının %1,1'inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.
Sözleşme Yılıİade Oranı
6. yıl için%2,5
Mevcut Düzenlemeler Nelerdir?

1. Bireysel Emeklilik Sistemine Devlet Katkısı Getirilmiştir

Bireysel emeklilik sisteminde, vergi matrahından indirim yolu ile kullanılan vergi avantajı uygulaması kaldırılarak, katılımcılar tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının %25'inin devlet katkısı olarak bireysel hesaplara ödeneceği "devlet katkısı sistemi" getirilmiştir.

Devlet katkısı, bireysel emekliliğin teşvik edilmesine yönelik devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Devlet katkısından yararlanmak için vergi mükellefi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Vakıf Emeklilik, bir takım ruhu ile çalışmalarında verimli ve etkin yöntemler benimser.

01.01.2013 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı için (işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere ) %25 oranında devlet katkısı eklenecektir. Örneğin 100 TL katkı payı yatırılan katılımcı için devlet, katılımcının hesabına 25 TL katkı payı yatıracaktır.

2. Bireysel Emeklilik Sisteminde Sözleşmesini Sonlandırarak Sistemden Çıkan Katılımcılar 31.12.2014 Tarihine Kadar Devlet Katkısından Yararlanamayacaktır

29.05.2012 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sisteminde olup 29.06.2012 tarihinden itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için Devlet Katkısı ödenmeyecektir.

3. Sistemden Çıkışta Stopaj Uygulaması – Sadece Getiriden Vergi Alınacaktır

29.08.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birikimlerin ödenmesi aşamasında, ödenen katkı payı tutarları ile getiriden oluşan toplam birikim tutarı yerine sadece getiri üzerinden alınacak stopaj uygulamasına geçilmiştir.

Vergiye konu irat tutarı (getiri); hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunulacaktır:

 • 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı üzerinden %15,
 • 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı üzerinden %10,
 • Emeklilik hakkı kazananlar (10 yıl sistemde kalıp, 56 yaşını doldurmuş) ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı üzerinden %5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

4. İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerinde Vergi Avantajı Artmıştır

01.01.2013 tarihinden itibaren işverenler, çalışanları için ödedikleri katkı payı tutarını; katkı payı tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücret tutarını aşmadığı takdirde vergiden düşebilecektir.

5. Dernek, Vakıf ve Sandıklardan Aktarım 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmıştır

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf ve sandıklar nezdinde 16.04.2012 tarihi itibarı ile bulunan birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların bireysel emeklilik sistemine aktarımı 31.12.2015 tarihine kadar uzatılmış ve aktarım esnasında katma değer vergisi, kurumlar vergisi, harç, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden müstesna olmalarına yönelik maddeler eklenmiştir.

Sağlığınız Bizim İçin Önemli!